Om oss

Kort om Röhran...

Föräldrakooperativet Röhran har funnits sedan 1991 och består av 40 barn och 10 pedagoger varav 3 förskollärare och en kock, fördelat på tre avdelningar. Våra engagerade och kompetenta pedagoger arbetar här för att ditt barn ska få en trygg tillvaro med en hög pedagogisk kvalitet. Även vår kock har barnskötarutbildning och arbetar vid behov i barngrupp likaså gör vår rektor. 

Små barngrupper

Vi är mycket måna om att ha små barngrupper för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det ger både barn och vårdnadshavare en trygg start in i förskole-världen.
På varje avdelning arbetar en förskollärare och två barnskötare

  • Katthult 11 barn 1-2 år
  • Bullerbyn 16 barn 3-5 år
  • Junibacken 13 barn 2-5 år

det innebär att vi endast har 4,4 barn/pedagog. 

Föräldrakooperativ

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär stora möjligheter för er som vårdnadshavare till inflytande och insyn i hur ditt barn har det på förskolan. Genom ett bra och nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger har vi en familjär och trygg förskola med ett stort engagemang. Som medlem i vårt föräldrakooperativ får du hjälpa till att vikariera vid behov och vara med i en arbetsgrupp - i gengäld får du god insyn i verksamheten och en tätare relation till både pedagoger och andra vårdnadshavare.

Mål

Vi ser det allsidiga lärandet och den breda utvecklingen av det kompetenta barnet som en viktig uppgift för förskolan. Hos barnen pågår ett ständigt lärande, och vi pedagoger har helhetssynen på lärandet i fokus. Barnen ska få möjlighet att utvecklas på många plan och inom en mängd olika områden men barnen ska samtidigt få växa i just det hen tycker om och visar intresse för.

Kost

All vår mat lagas från grunden av vår erfarna kock, hon serverar oss en mycket god, varierad och näringsrik mat - som till stor del är ekologisk (och fisken är MSC-märkt) och bäst av allt är att hon även bakar bröd. Våra måltider är en viktig del av barnens dag, vi äter på respektive avdelning vid bord om ca 5 barn och en pedagog. Där har vi tid för lugna samtal, turtagande, att öva sig på att använda kniv och gaffel och breda en smörgås. 

Utbildning

Röhrans förskolepedagogik bedrivs utifrån Läroplanen och Skollagen med inslag av skapande, dans, utflykter, ITK (Information, Teknik, Kommunikation), projektarbeten mm.
Genom kontinuerlig dokumentation och reflektion synliggörs barnens utveckling. Utöver traditionell dokumentation som dels sitter uppe på väggarna dels under utvecklingssamtal har föräldrarna förmånen att följa den dagliga verksamheten genom veckobrev och veckokalender i hallen.

Lokalerna/gården

Lokalerna har en yta på 500 kvm med en fördelning på tre avdelningar. Unikt för en förskola mitt i stan, är att vi har en stor, luftig inhägnad gård. Gården består av en klätterställning, rutschkana, förråd med leksaker, cyklar, en liten dunge med träd och buskar. Gården nyttjas flitigt av de olika avdelningarna och vi är utomhus minst en gång per dag året runt.

Hållbarhet och kvalitetsarbete

Vi har återkommande fortbildningar för alla pedagoger gällande brandskydd, första hjälpen och HLR. Pedagogerna går även på fortbildning med olika pedagogiska inriktningar - allt för att berika barnen och utveckla förskolan så mycket som möjligt.

Brukarundersökning

Se föräldrarnas svar i  Stockholms stads enkätundersökning.

Övrigt

Låter det intressant? Vill ni veta mer om oss? Tveka inte att kontakta rektorn för mer information och/eller ring och boka ett besök för visning av Röhran.
Ring, 0709-29 14 97 eller skicka ett mejl till forskolechef.rohran@gmail.com.