Personal

Vi som jobbar på Röhran

Verksamheten leds av förskolechefen som till sin hjälp har tre förskollärare, fem barnskötare och en kokerska. 
Vi har återkommande fortbildningar för alla pedagoger gällande brandskydd, första hjälpen och HLR. Pedagogerna går på minst en fortbildning per år med pedagogisk inriktning - allt för att berika barnen och utveckla förskolan så mycket som möjligt.

Anna Lindstrand

Förskolechef

Eva

Kokerska

Tina

Avdelning Junibacken

Linda

Avdelning Junibacken

Catrine

Avdelning Katthult

Ewa

(vikarie under Debbies föräldraledighet)

Avdelning Katthult

Eva Charlotte

Avdelning Katthult/Junibacken

Alexandra

Avdelning Bullerbyn

Diana

Avdelning Bullerbyn

Karin

Avdelning Bullerbyn