Utbildning

Så här jobbar vi

Pedagogik

På Röhran arbetar vi för att nå de uppsatta målen i Lpfö 18. Vi har en väl genomarbetad verksamhetsplan som styr hur målen skall nås. Kontinuerligt arbetar vi med att säkra kvalitén på förskolan, genom att systematiskt utvärdera, reflektera och planera verksamheten. All verksamhet som sker på förskolan dokumenteras på olika sätt och finns synligt för föräldrarna - individuella pärmar, instagram, veckobrev, dokumentation på avdelningarnas väggar, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Avdelningar 

Röhran består av tre avdelningar, en avdelning 1-2-åringar (Katthult), en avdelning 4-åringar  (Junibacken) och en avdelning med 3-5-åringar (Bullerbyn).

Kommunikation

Varje vecka får föräldrarna ett veckobrev - där information om hur veckan varit och hur nästa veckas planering kommer att se ut. Som förälder kan ni också följa ert barns aktiviteter på Instagram (om medgivande finns) där bilder av barnen (utan att ansiktet syns) laddas upp regelbundet. I entréhallen finns även den planeringen, menyn för veckan och viktiga nyheter synlig för alla föräldrar på föräldraanslagstavlan.

Öppettider 

Förskolans öppettider är idag 07:30-17:15 men styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Enligt Stockholms stads riktlinjer för öppettider är ramtiden kl.06.30-18.30.
Vi erbjuder frukost vid behov före kl 08:00.