Utbildning

Så här jobbar vi

Pedagogik

På Röhran arbetar vi för att nå de uppsatta målen i Lpfö 18. Vi har en väl genomarbetad verksamhetsplan som styr hur målen skall nås. Kontinuerligt arbetar vi med att säkra kvalitén på förskolan, genom att systematiskt utvärdera, reflektera och planera utbildningen. All utbildning som sker på förskolan dokumenteras på olika sätt och finns synligt för vårdnadshavarna - veckobrev, dokumentation på avdelningarnas väggar, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Avdelningar 

Röhran består av tre avdelningar, en avdelning 1-2-åringar (Katthult), en avdelning 2-5-åringar  (Junibacken) och en avdelning med 3-5-åringar (Bullerbyn).

Kommunikation

Varje vecka får vårdnadshavarna ett veckobrev - där information om hur veckan varit och hur nästa veckas planering kommer att se ut. I entréhallen finns även den planeringen för veckan, menyn för veckan och andra viktiga nyheter synlig för alla vårdnadshavare på föräldraanslagstavlan. Men den största kontakten vårdnadshavare och pedagog sker dagligen vid lämning och hämtning.

Öppettider 

Förskolans öppettider är idag 07:30-17:15 men styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Enligt Stockholms stads riktlinjer för öppettider är ramtiden kl.06.30-18.30.
Vi erbjuder frukost vid behov före kl 08:00.